شتابدهنده آریانا ایده

 

شتاب دهنده آریانا ایده

 

یکی از اهداف ما در آریانا ایده، توسعه فرهنگ استارتاپی و کمک به راه اندازی کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و وب است. تیم‌های خوب با ایده های خوب وجود دارند ولی برای شروع کار خود نیاز به سرمایه اولیه برای تامین هزینه های خود دارند.